O medkulturni vzgoji v Madridu

Mirovni inštitut je k sodelovanju na zaključni konferenci mednarodnega projekta »GEAR«, ki je potekala v Madridu, v Španiji, kot govorko na panelu »Izzivi globalnega državljanstva za svetovnonazorsko izobraževanje« povabil Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinjske doline.
Na panelu je z udeleženimi učitelji, mladimi in akademiki iz Španije, Makedonije, Italije, Hrvaške in Slovenije delila svoj vidik in predloge za učinkovito medkulturno vzgojo in izobraževanje v šolah.

Med drugim je dejala: »Pri medkulturni vzgoji in izobraževanju naletimo na veliko sistemskih ovir. Pomembno je, da izmenjujemo dobre prakse, da se mrežimo in spodbujamo ter pri svojem delu ostajamo realni

Projekt GEAR sofinancira Evropska unija v programu Erasmus+. (E. N.)