Nova priložnost za mlade

Priložnost za delo na konkretnem projektu so izkoristili mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja, v okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline (MCDD).Mladi so si zastavili cilj, da bodo v roku treh mesecev izdelali dva idejna projekta in celostno grafično podobo doma krajanov Podkraj pri Velenju v sodelovanju z Mestno občino Velenje. V MCDD so se mladi srečali že drugič in preučevali obravnavano območje s pomočjo prostorsko informacijskih sistemov in urbanističnih analiz. Projekta so se lotili z optimizmom, vendar se kljub temu zavedajo, da jih do končanih projektov čaka še trdo delo. Arhitektka, ki je vključena v projekt MKP pravi: »Naloga mi je všeč in se je bom z veseljem lotila, vendar se mi zdi, da bo za uspešen zaključek projekta treba vložiti še veliko dela in energije.«

Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)