Mladinsko delo v Nemčiji

Mladinski center Dravinjske doline je partner v mednarodnem projektu Socialno vključevanje v mladinskih centrih, ki ga izvaja Mreža MaMa. Tokrat so se udeležili študijskega obiska v Oldenburgu v Nemčiji. Pogledali so si, kako je organizirano mladinsko delo v štirih organizacijah, ki so specializirane za različna področja. Razmišljali so o možnostih prenosa dobrih praks v slovenske mladinske centre in sklepali nove povezave za sodelovanje v projektih v prihodnje. »Največja razlika med slovenskimi in nemškimi mladinskimi centri je, da je tamkajšnji kader v povprečju starejši od 35 let, kar je po eni strani dobro zaradi kvalitete storitev, po drugi pa slabše zaradi generacijskega prepada,« opaža Karmen Kukovič. Projekt je sofinanciran v okviru programa Evropske komisije Erasmus+.