Mladi za pozitivno šolsko klimo

Na šolah so se odvile še zadnje aktivnosti v sklopu mednarodnega projekta »Start the change«, ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline. Na SŠ Slovenska Bistrica so zbrali mnenja mladih o neenakopravnem obravnavanju različnih spolov na šoli in na podlagi tega pripravili okroglo mizo. Dijaki in dijakinje ter profesorji in profesorice so imeli možnost izmenjati svoje izkušnje, poglede in mnenja. Strinjali so se, da velikokrat pride do težav zaradi pomanjkanja povratnih informacij.

»To je izziv, za katerega moramo rešitve iskati skupaj. Za to je potrebna dobra komunikacija. Mislim, da je dijake in dijakinje pogosto brez utemeljenega razloga strah povedati svoje mnenje, vendar profesorji pogosto potrebujejo povratne informacije tudi z naše strani,« je povedala udeleženka okrogle mize.

Na OŠ Zreče so starejši učenci in učenke pripravile kuharsko delavnico, kjer so spregovorile o smernicah zdrave prehrane, osvežile znanje prehranske piramide in pripravile zdrave in okusne »smooth-ije«. S tem so želeli mlajšim pokazati zdrave prigrizke, ki so nezahtevni in hitro pripravljeni. Udeležencem in udeleženkam je bila aktivnost všeč, prav tako pa si v prihodnosti želijo še več takšnih dejavnosti.

Mladi niso skrivali navdušenja: »Nisem vedel, da lahko v »smoothie« daš tudi špinačo. Mislil sem, da zagotovo ne bo dober, na koncu pa mi je bil ta najbolj všeč.«

Mladi na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec so se lotili učne pomoči malo drugače. Učencem in učenkam so ponudili tudi medvrstniško učno pomoč, ki so jo mladi lepo sprejeli. Uspeh je bil tako dober, da so se odločili, da bodo to vrsto učne pomoči nudili tudi v prihajajočem šolskem letu.

»Veliko sem se naučila. S tem ne mislim samo šolske snovi. Res je, da sem preko učenja vrstnikov in vrstnic tudi sama poglobila in obnovila svoje znanje. Mislim pa, da je bolj pomembno, da se je naša skupina naučila dobro sodelovati, predvsem pa vztrajati, tudi ko ni šlo vse po načrtih,« je priznala ena izmed udeleženk.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.