Mladi v Vitanju

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP).

Uspešen rezultat izvajanja prvega dela projekta je bila javna razgrnitev idejnih projektov mladinskega centra s hostlom, ki bi se nahajal v Slovenskih Konjicah. V drugem sklopu projekta MKP se je mladinski kreativni skupnosti pridružilo pet novih članov iz področja arhitekture in krajinske arhitekture. V njej se mladi povezujejo in pridobivajo dragocene delovne izkušnje. V lokalni skupnosti Vitanje so se mladi lotili »oživljanja« stare trške hiše. Objekt je v slabem stanju in vidno propada. V tesnem sodelovanju z Občino Vitanje in Zavodom za varstvo kulturne dediščine lahko pričakujemo atraktivne idejne rešitve.  (A. K.)