Mladi v Švici za vključevanje

Predstavnik Kluba študentov Dravinjske doline, Gregor Marko Frim, se je udeležil mednarodne konference »We make democracy« na temo aktivnega državljanstva in participacije v mladinskih organizacijah v Zürichu, v Švici. Del mednarodne skupine mladinskih delavcev s strokovnim znanjem je bil tudi Klemen Balanč, ki je kot predstavnik Akademije za politični management, nastopil kot soorganizator. Namen konference je bil izboljšati povezanost mladinskih organizacij v Švici in zahodnem Balkanu za odpravo predsodkov do marginaliziranih skupin. Udeleženci in udeleženke so preko delavnic, predavanj in izmenjave znanja delile mnenja o mladinski participaciji, ovirah za dostop do te, vlogi nevladnih organizacij in pomenu raznolikosti. Konferenco so zaključili okrepljeni z novim znanjem, rezultat te pa je vzpostavljena mreža, ki bo omogočala trajnostno sodelovanje. Konferenca je bila financirana s strani Švicarske nacionalne agencije za izmenjave in mobilnost Movetia in Citoyennete Programme of the Swiss Federal Commission of Migration. (E. N.)