Mladi v dialogu z odločevalci

Mladinski center Dravinjske doline se je v organizaciji mladinske mreže MaMa in mladinskega sveta Slovenije udeležil evalvacijskega srečanja projekta Strukturirani dialog: Za družbene spremembe.

Dogodek je potekal v Mladinski postaji Moste. Evalvacijskega srečanja se je poleg mladih in mladinskih delavcev, udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, Tadej Slapnik. Glede mladih in podjetništva je z namenom povezovanja struktur mladinskih centrov omenil mrežo za socialno podjetništvo, hkrati pa je opozoril tudi na aktivnosti na področju spodbujanja podjetnosti, digitalizacije in vključitev mladinskih organizacij. Namen evalvacijskega srečanja je bil oblikovati monitoring skupino, ki bo spremljala izvajanje definiranih ukrepov in pobud, ki so jih mladi oblikovali v sklopu vseh 16. lokalnih okoljih in pri dialogu s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem. Projekt je podprt s strani programa Erasmus+ in Mladi v akciji. (N. H.)