Mladi sprejeli nov arhitekturni izziv

Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so del kreativne skupnosti, ki se je v novem izvajanju mladinskega arhitekturnega natečaja okrepila za 15 novih članov in članic. Mladi bodo izdelali idejno zasnovo predloga ureditve območja Mestne plaže Celje, ki bo imela poudarek na mobilnosti in začasnosti vnesenih vsebin. Pripravili in osvežili pa bodo tudi celostno grafično podobo Mestne plaže. V preteklem tednu so se sestali s predstavniki Mestne občine Celje, Zavoda Celeia Celje in izvajalcem gostinske dejavnosti na obravnavani lokaciji, Benjaminom Gorečanom. Pri načrtovanju bodo mladi izhajali tudi iz kulturno varstvenih izhodišč in tesno sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje. Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)