Mladi spet potujejo in se izobražujejo

V sklopu programa Erasmus+ smo dvema mladima osebama omogočil udeležbo na mednarodnem tečaju usposabljanja »CSO 101 – Civil Society Toolbox«, v Ankari, v Turčiji. Rok Hribernik in Simon Valant sta se skupaj z mladimi iz devetih evropskih držav pogovarjala o temeljih dobre civilne družbe in dobrem delovanju države. Govorili so tudi o mladinskem delu ter celostnem projektnem managementu, kot je postavljanje temeljev za organizacijo izmenjav, treningov in črpanja evropskih sredstev.

Simon in Rok sta še dodala:

»Trening bi ovrednotila kot uspešen projekt, ki krepi in spodbuja osebnostno rast ljudi, ki delajo z mladimi in jih usmerjajo.«