Mladi so spregovorili o izzivih

Smo pridruženi partner v projektu EUYOU, ki je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij in je namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov_k EU ter vključevanju teh v lokalne demokratične skupnosti. Izvajajo ga Mreža MaMa, IPM inštitut in IPM komunikacije v okviru programa Rights, Equality and Citizenship, ki ga financira Evropska komisija. V sklopu projekta smo čez poletje izvedli_e spoznavno srečanje, ki je potekalo preko spleta in pa medkulturni večer, ki je potekal v živo.

V mesecu novembru smo izvedli_e še tretji in četrti dogodek – delavnico o demokratični participaciji in srečanje mladih ter odločevalcev_k. Izvedena sta bila preko spleta. Moderirala ju je Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus. Na obeh dogodkih so sodelovali mladi iz dijaške skupnosti Gimnazije Slovenske Konjice, člani_ce Kluba študentov Dravinjske doline in Kluba dijakov Dravinjske doline, nepovezana mladina ter mladi iz EU. Po uvodnem pozdravu direktorice Mreže MaMa, Maje Hostnik, je Klemen Balanč iz IPM inštituta mladim na delavnici o demokraciji predstavil odločevalske procese in strukture na različnih nivojih, nato pa so mladi imeli priložnost izpostaviti potrebe, izzive in morebitne rešitve na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Identificirali so veliko zadev s področja športa, podjetništva, kulture, stanovanjske problematike, izobraževanja, javne infrastrukture in finančne avtonomije mladih. Izbrane teme so predstavili na srečanju z odločevalci, ki se ga je udeležilo kar osem odločevalcev_k: Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Primož Poklič, podžupan in občinski svetnik Občine Slovenske Konjice, občinski svetniki mag. Jure Levart, dr. Jernej Štromajer, Dejan Verhovšek in svetnica Nadja Punčuh, ki je tudi članica odbora za mladino, član odbora za mladino Jakob Mlakar in Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice. Vsi_e prisotni_e so dogodek pozdravili in z veseljem podali_e povratno informacijo o predstavljenih pobudah in izzivih mladih. Vse si lahko pogledate tukaj.