Mladi skozi oči župana

Mladi iz Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD) so županu postavili par zanimivih vprašanj.

O čem so se pogovarjali si lahko preberete v nadaljevanju.

 1. Kako vi osebno dojemate mlade?

Moj osebni pogled je takšen, da je mladim treba posvetiti vso pozornost, saj so ravno oni tisti, ki bodo morda že jutri ali pojutrišnjem stopili na naša mesta. Treba jim je omogočiti pridobivanje izkušenj, pri tem pa dopustiti njihovo mladostno kreativnost. Le na takšen način lahko mlad zraste v odgovornega človeka, ki potem deluje ali v lokalni skupnosti ali na kakšnem drugem nivoju.

 1. Zadnja leta je aktualna tema brezposelnost med mladimi. Kje vi vidite vzrok za to?

Vzrok je prav zagotovo situacija v družbi. V družbenem dogajanju je prišlo do zastoja, vendar zadnje leto opažam, da so se stvari na področju podjetništva premaknile na bolje. Zagnal se je cikel investicij, in s tem odpiranje novih delovnih mest. Res pa je, da je razlika v situaciji trideset let nazaj in danes zelo velika, saj takrat ni bilo vprašanj o delovnih mestih. Danes je zagotovo potrebno veliko več iznajdljivosti, da prideš do službe. Res je, da na ta račun trpi socialna varnost, ki smo jo včasih imeli, ko je bila služba zagotovljena. Tega je danes res manj, vendar menim, da se vedno najde prostor za mlade, ki so inovativni.

 1. Menite, da so neformalna izobraževanja, ki jih izvaja tudi MCDD, pomembna za mlade?

Absolutno. Širitev obzorja mladim je nujno potrebna, saj šolski sistem prinese določena znanja, ki pa jih je treba tudi nenehno obnavljati. Vse se spreminja in tudi v par letih pridobljeno šolsko znanje zastari. Potrebno je, da vsak neprestano širi svoja obzorja, išče nove priložnosti za osebno rast, in zagotovo so neformalna izobraževanja tudi eden izmed zelo dobrih načinov.

 1. Kako bi opisali mladinski center? Kakšno vlogo ima za mlade v lokalnem okolju, kot je naše?

Mladinski center je v našem širšem lokalnem okolju praktično edini organ, ki skrbi za mlade. Seveda imamo različna društva, krožke, ki pa so vsi bolj ali manj interesno vezani, bodisi tudi po politični usmeritvi, po svetovnem nazoru. Mladinski center pa kot tak združuje mlade različnih pogledov in ravno zato si prizadevamo tudi znotraj Občine poiskati primerno obliko, da bo MCDD deloval znotraj sistema lokalne samouprave. V tem trenutku se pogovarjamo o eni izmed možnih oblik in pričakujem, da bomo v jesenskem času to idejo tudi formalizirali, tako da bi potem lahko z novim proračunskim letom sistem že zaživel – se pravi, da se zagotovi sistemski vir financiranja delovanja mladinskega centra.

 1. Mlade pesti tudi stanovanjski problem, kar se tiče osamosvojitve. Lahko Občina stori kaj na tem področju s subvencioniranjem najemnin, komunalnega prispevka ipd.?

Pri razpisih za neprofitna stanovanja že obstajajo določene ugodnosti za mlade družine. Mladi imajo pri točkovanju prednost, saj pridobijo več točk zaradi starosti. Osebno vidim večji problem v tem, da so mladi o obstoječih ukrepih premalo obveščeni, saj redko to možnost koristijo. Drugače pa subvencioniranje stanarin ne glede na starost že poteka, smo pa tudi tukaj vezani na državne predpise glede količine sredstev.

 

 1. Menite, da naš kraj nudi mladim dovolj možnosti za rekreacijo, prostočasne aktivnosti in druga družabna srečanja?

Marsikaj je mladim že omogočeno, vsako leto pa se trudimo, da se zadeve nadgradijo. Nekaj let nazaj je bil zgrajen stadion pri OŠ Ob Dravinji, širijo se kolesarske poti, odprl se je bazen na Zbelovem, v pripravi so idejne rešitve za bazen na Dobravi, prav tako se na Dobravi gradi še pomožno nogometno igrišče, športna dvorana se obnavlja ipd. Stvari se premikajo naprej, še vedno pa so določene možnosti odprte.

 

 1. Imate občutek, da mladi odhajajo iz našega kraja, ali menite, da v večini ostajajo pri nas?

V večini ostajajo, seveda so pa posamezni primeri, ko odidejo v tujino študirat in se kasneje tudi najdejo tam. Nimam pa ravno občutka, da odhajajo.

 

 1. Veliko je govora in ukrepov za zvišanje politične participacije mladih. Slednjih je v političnih strukturah kljub temu še vedno zelo malo. Kakšno je vaše mnenje o tem in kakšne so možnosti, da bi se v politiko vključevalo več mladih?

Naš sistem je narejen tako, da je najbolj odvisen od lastnega interesa in angažmaja posameznika oziroma posameznice. Za lokalno politiko se je torej treba nekam vključiti − ali v stanovsko ali politično organizacijo, lahko tudi preko neodvisne liste. Pomembno je biti aktiven in imeti interes. Predvsem pa tudi imeti voljo.

 1. Že vrsto let se pogovarjamo o Odloku o mladini in Lokalnem programu za mladino. Lahko rečemo, da bomo omenjena dokumenta kmalu dočakali?

Ja. V zadnjem pogovoru z direktorico MCDD in sodelavci z občinske uprave smo dorekli časovnico za sprejem omenjenih dokumentov, in sicer smo prvo branje Odloka o mladini predvideli za junijsko sejo, strategijo pa bi pripravili čez poletje in jo potem obravnavali na občinskem svetu v jeseni.

 

 1. So mladi lahko optimistični glede prihodnosti v Slovenskih Konjicah? Smo za mlade prijazna občina?

Upam si trditi, da se stvari spreminjajo na bolje. Vse je namreč odsev stanja v ekonomski sferi. V zadnjem času smo kot lokalna skupnost imeli prednostno nalogo, da smo priskrbeli pogoje za razvoj podjetništva, da se ideje lahko realizirajo. Poslovna cona Slovenske Konjice je bila lani urejena in že se vidi napredek, saj se že gradi in investira. Vsi ti objekti bodo seveda zahtevali delovno silo in cilj je priti do podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki pa jih na Konjiškem imamo kar nekaj. Glede podjetništva smo torej lahko optimistični. Ravno v tem trenutku se tudi pripravlja dokumentacija oziroma podroben prostorski načrt za poslovno cono Tepanje, kjer bo na voljo 10 ha zemljišč za gradnjo. Vse to bo v nekaj letih prineslo spet nova delovna mesta.

 

 1. Imate kakšno sporočilo za mlade?

Sporočilo je, da naj razvijajo svoje ideje čim bolj inovativno, predvsem pa naj bodo aktivni in naj si nikoli ne rečejo, da se ne da nič spremeniti. Vse da se spremeniti, treba je biti samo na pravem mestu ob pravem času in izraziti svoje želje ter ideje. Tisti, ki v tem trenutku krojimo življenje v lokalni skupnosti, ne moremo uresničiti ideje, če zanjo ne vemo.