Mladi proti psihičnemu nasilju

Mednarodni projekt »Start the change« Mladinskega centra Dravinjske doline je v polnem teku.

Mladi na 10. vključenih šolah pripravljajo aktivnosti, ki bodo doprinesle k izboljšanju položaja mladih v družbi. Delovna srečanja so tokrat potekala na OŠ Pod goro, OŠ Vojnik in SPSŠ Zreče. Mladi na OŠ Pod goro se ukvarjajo z izzivom psihičnega nasilja in načrtujejo izvedbo aktivnosti v prvi triadi osnovne šole. Na OŠ Vojnik so izbrali izziv grajenja pozitivne samopodobe, na SPSŠ Zreče pa izziv pomanjkanja obšolskih dejavnosti.

»Zdi se nam pomembno, da začnemo o psihičnem nasilju govoriti čim prej, zato smo aktivnosti namenili učencem prve triade,« so nam zaupali mladi na OŠ Pod goro.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.