Mladi predstavili projekte v Velenju

Šest mladih s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja je na Mestni občini Velenje predstavilo dva idejna projekta in celostno grafično podobo predvidenega objekta Doma kulture Podkraj pri Velenju. Mladi so v sklopu 104 ur trajajočega usposabljanja v okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline, pripravljali projekte pod strokovnim mentorstvom lokalne arhitektke Mie Crnič. Na tak način so pridobivali delovne izkušnje in reference, ki jim bodo koristile pri iskanju zaposlitve. Predstavniki Mestne občine Velenje so bili z nastalimi projekti zadovoljni: »Mladi so nas presenetili s svojo kreativnostjo, vztrajnostjo in dobrim medsebojnim sodelovanjem.«

Projekt MKP je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)