Mladi odločevalci tudi v Zrečah

V prejšnjem tednu smo zaključili_e s projektom ‘Mladi odločevalci’, v katerem so sodelovali dijaki in dijakinje Srednje strokovne in poklicne šole Zreče. Znotraj projekta je potekala delavnica o demokraciji, obisk delovnih mest na Občini Zreče, dialog z evropskim poslancem Francem Bogovičem, seznanitev z delom občinskih komisij in delom občinskega sveta ter glasovanje o najboljši ideji, ki jo bo podprla Občina Zreče. Kot zmagovalna ideja je bila izglasovana postavitev kavomata in avtomata za prigrizke ter nastop ansambla ob zaključku šolskega leta. Tekom izvajanja projekta so mladi pridobili potrebna znanja o lokalni samoupravi, občini in tudi aktivno sodelovali pri sprejemanju odločitev. Projekt je koordinirala direktorica MCDD in strokovna sodelavka Regionalnega stičišča Novus, Neža Pavlič Brečko.