Mladi o pravicah EU državljanov_k

Smo pridruženi partner v projektu EUYOU, ki je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, ki je namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov_k EU ter vključevanju teh v lokalne demokratične skupnosti. Izvajajo ga Mreža MaMa, IPM inštitut in IPM Komunikacije v okviru programa Rights, Equality and Citizenship, ki ga financira Evropska komisija. V sklopu projekta smo v MCDD doslej izvedli_e spoznavno srečanje, ki je potekalo preko aplikacije Zoom, nato pa medkulturni večer, ki je potekal v živo. Na slednjem se je s strani EU državljanke predstavila poljska kultura, kulinarika in delile so se izkušnje pri uveljavljanju pravic EU državljanov_k v Sloveniji. Mladi_e državljani_ke EU so zaključili_e, da imajo večkrat težave pri uveljavljanju svojih pravic v Sloveniji. Opozorili_e so tudi na neprimeren odnos, ki ga imajo nekateri_e uslužbenci_ke v javnih institucijah. Kljub temu so zaključili_e:

Slovenija je čudovita država. Živeti tu je res super.