Mladi o integraciji

Naši predstavnici Gruša Erjavec in Marta Frasz sta se udeležili mednarodnega seminarja ”Tell me why” na Portugalskem, ki ga je v sklopu programa Erasmus+ organizirala H2O Arrouquelas. Mladi so spoznavali, kako ozavestiti in razširiti znanje o različnih kulturah migrantov in beguncev ter vključiti medkulturna srečanja v mladinsko delo kot pozitivno orodje mladinskih izmenjav. Mladi so imeli priložnost spoznavati metode in dobre prakse razbijanja stereotipov in predsodkov ter vključevanja migrantov in beguncev v družbo. Stereotipe in predsodke pa so razbijali tudi s pomočjo mladega begunca, ki jim je predstavil svojo izkušnjo begunstva in integracije v družbo. Program Erasmus+ izvaja Evropska unija.