Mladi o demokraciji in aktivni participaciji

Naši predstavnici, Neli Jerot in Monika Kotnik, sta se udeležili osemdnevnega mednarodnega tečaja usposabljanja »Deliberative Democracy: A Path for Youth to Participate«, ki se je konec marca odvijal v glavnem mestu Turčije, Ankari. Poleg Slovenije so sodelovale še Španija, Romunija, Madžarska, Hrvaška, Portugalska, Velika Britanija, Francija in Italija. 32 udeležencev in udeleženk iz desetih držav je spoznavalo različne vidike demokracije, metodologijo za spodbujanje participacije mladih, mehanizme zavestne demokracije in metode vključevanja mladih v delovanje demokratičnih principov, politično in gospodarsko situacijo drugih držav ter izmenjavo dobrih praks. Del aktivnosti so posvetili načrtovanju novih projektov za mlade, katerih teme so bile vezane na področja življenj mladih o katerih mladi premalo vedo oziroma niso dovolj vključeni v njihovo delovanje. Tečaj usposabljanja je bil izveden v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.