Mladi o aktivnem državljanstvu

Sodelujemo kot partner pri projektu »From separation to participation«, ki ga v sklopu Erasmus+ izvaja ASHA Centre iz Velike Britanije. V okviru projekta so v januarju izvedli že drugi tečaj usposabljanja z naslovom »Embrace the Self«, kamor so se odpravili naši predstavniki Klara Pavlič, Taja Rihtaršič, Tomaž Baš in Klara Žmajde. Mladi so preko neformalnih metod učenja spoznavali evropsko politiko, natančneje izstop Velike Britanije iz EU in razloge, ki so vplivali na to odločitev. Med drugim so raziskovali vzroke za porast populizma in t. i. plemenske politike v Evropi in drugje po svetu ter kako lahko vrednote posameznikov in njihova (ne)aktivna participacija vplivajo na politične odločitve.