Mladi načrtujejo spremembe

Aktivnosti v okviru mednarodnega projekta Start the change, ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline, se nadaljujejo.  Mladi so na vključenih šolah v februarju dodobra poprijeli za delo in nadaljevali s tedenskimi delovnimi srečanji, kjer so se poglobili v načrtovanje reševanja različnih izzivov. Na OŠ Zreče se ukvarjajo z izzivom zdrave prehrane. Zanima jih, koliko o tej temi vedo njihovi vrstniki in vrstnice, zato sestavljajo vprašalnik o poznavanju zdrave prehrane. Na SPSŠ Zreče so izbrali izziv pomanjkanja obšolskih dejavnosti, skupina na OŠ Loče pa načrtuje delavnice za grajenje pozitivne samopodobe.

Ena izmed vključenih je na delovnem srečanju povedala: »Všeč mi je, da smo lahko sami izbrali temo in aktivnosti, ki jih bomo organizirali za izboljšanje našega položaja v vsakodnevnem življenju.«

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.