Mladi aktivni že v četrti lokalni skupnosti

Mladinska kreativna skupnost, ki se je zasnovala v okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), šteje že 25 članov in članic s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. V okviru projekta MKP, ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline, mladi pridobivajo prve delovne izkušnje, reference in se promovirajo na trgu dela. Ob tem jim je ponujeno strokovno mentorstvo arhitektke Mie Crnič, ki mlade usmerja in jim pri delu pomaga. V sodelovanju z Mestno občino Velenje bodo mladi na podlagi konkretnih arhitekturnih izhodišč izdelali idejni projekt Centra za rekreacijo in kulturo Podkraj. Na prvem delovnem srečanju na Mestni občini Velenje so se mladi srečali s predstavniki Urada za urejanje prostora in Urada za razvoj in investicije. Predstavljeni so jim bili lokacijski pogoji in želje, ki bodo mladim pomagali pri oblikovanju idejnega projekta in celostne grafične podobe objekta. Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)