Minister za pravosodje na obisku

Že od začetka ukrepa družbeno koristnega dela izvajamo ta program in vključuje osebe, storilke prekrškov ali kaznivih dejanj, ki jim je bila izrečena denarna kazen. Po sprejetem Zakonu o probaciji uspešno sodelujemo s Probacijsko enoto Celje, zato smo bili prepoznani kot ena izmed dobrih praks na področju izvajanja družbeno koristnega dela. Ob obisku ministra za pravosodje, Marjana Dikaučiča, je Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča Novus, pojasnila, da je obravnava oseb v MCDD celostna in da se izvajanje dela gradi na njihovih potencialih in interesih. Rezultat takšnega načina vključevanja je, da se osebe po zaključku programa v aktivnosti MCDD še vedno vključujejo prostovoljno in da za njih to predstavlja učinkovit način reintegracije v družbo.

MCDD kot primer dobre prakse izvajanja družbeno koristnega dela.
MCDD kot primer dobre prakse izvajanja družbeno koristnega dela.