mc

Mladinski center Slovenske Konjice

Programski steber Mladinski center je organizator in podpornik raznih neformalnih izobraževanj za mlade.

Aktivnosti zajemajo razna področja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Časovno so si aktivnosti precej različne od nekaj urnih do mesečnih in letnih. Steber Mladinski center nudi tudi strokovno, tehnično, vsebinsko in finančno podporo organizirani in neorganizirani mladini.

Delo se izvaja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju.

Strateško partnerstvo »Mreža« (1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Parterji projekta so Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus, Zavod Vozim, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje in Zavod Uspešen.si. Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen na JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« in je s tem v sklopu operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 omogočal zaposlitev eni mladi osebi v obdobju od 1. 3. do 30. 11. 2018.

Namen javnega razpisa je bil omogočiti nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki je mladim prinesla možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavljala prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Oseba zaposlena v MCDD je pripravljala, izvajala in evalvirala program Šole kreativnosti, aktivnosti 3D work&shop laboratorija in skrbela za izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, razvoja kulturne zavesti pri mladih in preventive proti zdrsu v socialno izključenost in neaktivnost. Skrbela je tudi za načrtovanje, koordinacijo, izvedbo in evalvacijo informacijskega procesa v predhodno navedenih aktivnostih. Po zaključku operacije je bila oseba zaposlena še en mesec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aktualni projekti MCDD

Strateško partnerstvo Mreža

V savinjski regiji smo s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavili strateško partnerstvo Mreža ...
Preberi

Promovirali bodo državljanske pravice

Mreža MaMa izvaja pilotni nacionalni projekt  »EUYOU«, v katerem kot partnerji sodelujemo tudi mi. Preberi ...
Preberi

Svet obarvali z različnostjo

V sklopu mednarodnega projekta »Start the change« je v decembru potekal zaključni dogodek »Obarvaj svet ...
Preberi

Heroji vozili v pižamah

V prireditvenem centru Patriot smo za mlade organizirali zadnji koncert v letu 2018. Preberi večHeroji ...
Preberi

Izbrana dela kreativnega natečaja

V mednarodnem projektu »Start the change« je potekal kreativni natečaj z nazivom »Obarvaj svet s ...
Preberi

Zaključna konferenca projekta Start the change

Mladinski center Dravinjske doline je bil od leta 2017 partner v mednarodnem projektu Start the ...
Preberi

Šola za župane

Mladinski center Dravinjske doline je v okviru projekta Regionalno stičišče Novus izvedel posvetovalno srečanje v ...
Preberi

»Start the change« v besedi in sliki

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v letu 2017 postal partner v mednarodnem projektu »Start ...
Preberi

Usposabljanje v Španiji

Predstavnici Mladinskega centra Dravinjske doline sta se udeležili mednarodnega tečaja usposabljanja za mladinske delavce in ...
Preberi

Kreativen začetek počitnic

Mladinski center Dravinjske doline v sklopu projekta Socio – večgeneracijski center (Socio –VGC) skrbi, da ...
Preberi

Zadnje objave

Odprte prijave za tečaj usposabljanja v Makedoniji

Razpisujemo odprte prijave na tečaj usposabljanja »No Hate Speech: Methods and Techniques Combating Hate Speech«, ...
Preberi

Greš z nami po znanje v tujino?

Razpisujemo odprte prijave za tečaj usposabljanja »Citizens and Voluntary Action«, ki bo potekal v Cambridgeu, ...
Preberi

Projekti kmalu zaključeni

Mladi tedensko sestankujejo v prenovljenih co-working prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline v okviru projekta Mladinske ...
Preberi


Zadnje iz ''Neformalno izobraževanje'':

uči – Neformalno izobraževanje

Neformalno izobraževanje in posledično pridobivanje raznih kompetenc je za mlade ključnega pomena. Preko raznih tečajev, delavnic in predavanj imaš v Slovenskih Konjicah, da poglobiš svoja znanja na področjih, ki te zanimajo, hkrati pa spoznaš tudi teme, ki so ti neznane. Preko pridobljenih kompetenc se zvišuje tvoje zavedanje samega sebe, lažje oblikuješ svojo identiteto ter gradiš temelje za boljšo zaposljivost v prihodnosti.

Preberi več

potuje – Mednarodna mobilnost

Mednarodna mobilnost ti ponuja cenovno ugodno možnost za spoznavanje sveta okoli sebe. V mladinskem centru je mednarodna mobilnost ena pomembnih vsebin vse od leta 2006. Prinaša veliko delavnic in srečanj, ki sicer temeljijo na neformalnem izobraževanju, a je tema toliko močna, da si zasluži svojo oznako. Mednarodna mobilnost se večinoma izvaja preko programa Erasmus+. Glavni cilji so krepitev evropskega državljanstva, približevanje mobilnosti ter spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi.

Preberi več

Zadnje iz ''Mednarodna mobilnost'':

Zadnje iz ''Kreativnost'':

ustvarja – Kreativnost

Ustvarjaš? Ustvarjaj z nami. Mladinski center ti omogoča krepitev ročnih in drugih spretnosti. Vsekakor tistih, ki tebe zanimajo. Če jih ni v spodnjih člankih nas kontaktiraj in bomo skupaj pripravili.

Preberi več

je prostovoljec – Prostovoljstvo

Biti prostovoljec je nepozabna izkušnja, ki posamezniku prinaša notranje zadovoljstvo, hkrati pa tudi pomembne izkušnje. Mladinski center skrbi za aktivacijo prostovoljcev na Žički cesti 4a v Slovenskih Konjicah, hkrati pa mladim pomaga pri vzpostavljanju kontakta z drugimi organizacijami. Pridruži se največji ekipi!

Preberi več

Zadnje iz ''Prostovoljstvo'':

debatira in komunicira – Dialog

Dialog mladim omogoča stik z odločevalci (razne organizacije in ustanove, občina, država, EU, …). Pomembno je namreč, da se glas mladih sliši. Ker pa mladi pogosto ne poznajo procesov odločanja v raznih strukturah, je mladinski center tisti, ki poskrbi za strukturiran dialog. Strukturiran dialog se nanaša na različne teme, ki so pomembne mladim in se torej prilagaja željam in potrebam le teh.

[ap_button

Preberi več

Zadnje iz ''Dialog'':

svetuje – Projektna pisarna

Mladinski delavci si rade volje vzamejo čas in prisluhnejo tvojim idejam. Poleg časa, ki ti ga namenijo pa imajo tudi veliko znanja s področja prijav potencialnih idej na različne razpise. Pomagajo in svetujejo tako mladim kot tudi mladinskim organizacijam. Imaš idejo? Pridi in jo uresničimo skupaj!

  • Prinesi idejo
  • Svetovanje in prenos dobrih praks

pomaga – Servisne storitve

Mladinski center ti na Žički cesti 4a nudi tudi nekaj storitev, ki jih morebiti potrebuješ že danes?

  • Podpora mladinskim organizacijam
  • Fotokopiranje, skeniranje in vezava
  • Izdelava brošk
  • Najem prostorov
  • Najem opreme
  • Plakatiranje