MCDD v Turčiji in na Hrvaškem

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je zelo aktiven na mednarodni ravni.

Vključen je v dva dolgoročna projekta in sicer »Youth workers academy« in »Start the change«. Vodilna organizacija prvega omenjenega je Mreža MaMa in v sklopu tega mladinski delavci in delavke izvajajo študijske obiske v partnerskih državah. Namen je identificirati dobre prakse na področju dela z mladimi iz ruralnih območij, gluhih in naglušnih ter LGBT mladine. Opravili so zadnji študijski obisk organizacij, ki je potekal v Istanbulu v Turčiji. Sedaj imajo dovolj gradiva, da začnejo pripravljati metodologijo za aktivnosti z omenjenimi ciljnimi skupinami.

Vodilni partner projekta »Start the change« je Forum za slobodu odgoja iz Zagreba, ki je organiziral trening za trenerje in trenerke, da bodo ti v naslednjem šolskem letu lahko izvajali aktivnosti z osnovnošolsko in srednješolsko mladino na temo aktivno državljanstvo in sprejemanje različnosti.

Obeh aktivnosti se je med drugimi udeležila Karmen Kukovič, ki meni, da: »mednarodna izmenjava dobrih praks v MCDD prinese nove ideje za delo z mladimi in hkrati omogoči vpogled v kakovost delovanja organizacije.«

Projekta sta financirana v okviru programa Erasmus+, ki ga izvaja Evropska komisija. (E. N.)

Mladinski delavci in delavke so v Istanbulu obiskali šest organizacij