MCDD drugi najboljši v Sloveniji

Od leta 2003, ko smo bili uradno ustanovljeni, smo skupaj z mladimi generacijami prehodili dolgo pot. Že več kot desetletje se po kakovosti uvrščamo v sam vrh mladinskih centrov v Sloveniji. Letošnje leto smo se glede na število pridobljenih točk in posledično odobrenih sredstev za dve leti na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga razpisuje Urad RS za mladino, umestili na drugo mesto v državi. Vseh organizacij iz Slovenije, ki so se prijavile za programska sredstva »mladinski centri«, je bilo 65.

Merila, na podlagi katerih so se v sklopu Javnega poziva dodeljevale točke, so obsegala presojanje o:

– kakovosti, utemeljenosti, obsegu in vrednotenju programa mladinskega dela,
– stopnji udeležbe mladih pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju programa,
– učinkih na posameznika_co,
– vključenosti mladih z manj priložnostmi,
– kakovosti uporabljanih metod dela,
– nivoju usposobljenosti in kompetencah zaposlenih mladinskih delavcev_k,
– stopnji podpore in sodelovanja v mladinskemu delu v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– obsegu in rezultatih informiranja mladih ter komuniciranja z javnostmi,
– finančni učinkovitosti programa.

Aktualna ekipa MCDD, ki ji manjka še Aleš Sušak.

7. junija pa smo bili povabljeni na dvostransko srečanje z direktorico Urada RS za mladino (URSM), Dolores Kores. Udeležili sta se ga Neža Pavlič Brečko, direktorica MCDD, in Karmen Kukovič (vodja mladinskega centra v MCDD). S strani URSM se je srečanja poleg direktorice udeležil še skrbnik Javnega poziva, Aleš Susman. Pogovarjali_e so se o delu MCDD med in po epidemiji ter o prihodnosti mladinskega dela v Sloveniji. URSM je delo MCDD pohvalil in ocenil, da je na srečanju pridobil veliko koristnih informacij. Direktorica URSM je v zahvali zapisala:

»Lepo je tudi slišati o uspehih vašega dela in obilo uspehov in dobrih projektov vam želimo tudi v prihodnje.«

Ura pogovora je ob obilici vsebin in izkušenj MCDD minila, kot bi trenil.