Krog znanja

Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod in socialno podjetje, ki na področju mladine deluje v lokalnem okolju, že od leta 1999. V programskem stebru »mladinski center« pripravljamo aktivnosti za mlade, predvsem pa je naš cilj, da mlade aktiviramo in spodbujamo k izvajanju lastnih aktivnosti.

 

Tako smo se v letu 2015 odločili, da pripravimo novo aktivnost. Osnova aktivnosti je predajanje znanj ali po domače »inštrukcije«. Gre za odličen model tako imenovanega “peer-to-peer” izobraževanja, ki bo mladim v lokalnem okolju prineslo mnogo koristi.
Glavni cilji projekta so naslednji:

– aktivirati mlade in krepiti njihove zaposlitvene kompetence (priprava inštrukcij)

– mladim, ki potrebujejo učno pomoč, le to brezplačno ponuditi

– zapolniti prostore mladinskega centra v času, ko ta sameva

 

 

Preko projekta pričakujemo večjo prepoznavnost mladinskega centra v lokalnem okolju, posledično višjo informiranost mladih o ostalih aktivnostih Mladinskega centra Dravinjske doline in predvsem aktivacijo mladih.

K udeležbi vabljeni vsi, ki vsaj nekaj časa preživljate v lokalnem okolju Slovenskih Konjic, Zreč, Vitanja, Oplotnice in okolice!

Prijavite se lahko tukaj.