»Krog znanja je izjemna priložnost, da vračamo družbi«

V sklopu programa Regionalnega stičišča nevladnih organizacij savinjske regije Novus, ki je financiran s strani Sklada za nevladne organizacije, med drugim vzpostavljamo tudi partnerske mreže za reševanje različnih, aktualnih družbenih potreb. V preteklem letu smo pregledali prakse izvajanja spletne učne pomoči pri drugih mladinskih centrih, ki so jo vzpostavili. Na podlagi dobrih in slabih izkušenj že obstoječih spletnih učnih pomoči smo zasnovali svoj koncept učne pomoči v sklopu programa Krog znanja, ki vključuje več varoval, da ne pride do konfliktov ali zlorab.

V mesecu decembru smo odprli prijave za osebe, ki bi bile pripravljene prostovoljno in iz solidarnosti nuditi spletno učno pomoč. Odzvalo se je osem mladih iz občin Slovenske Konjice in Zreče. Med njimi sta dijakinja Gimnazije Slovenske Konjice, dijakinja II. gimnazije Maribor, dve članici Kluba študentov Dravinjske doline, študentka Fakultete za naravoslovje in matematiko, članica Društva tabornikov Rod belega konja in dve prostovoljki MCDD.

O tem, kaj je bil motiv za vključitev v izvajanje učne pomoči, so prostovoljke zapisale takole:

»Trenutna situacija je za vse postavila nove, drugačne izzive, s katerimi se vsi spoprijemamo po svojih najboljših močeh. Ker sem sama študentka, vem, kako težko je najti motivacijo, predvsem za stvari, ki nas ne zanimajo, so nam težje razumljive. Prav motivacija pa se mi zdi najpomembnejša, da lahko kvalitetno preživimo to obdobje. Menim, da z nudenjem učne pomoči motiviram tudi sebe in si tako na nek način pomagam, predvsem ker se ob tem počutim koristno, še posebej, če vidim, da je otrok res razumel mojo razlago.« Anamarija Založnik, članica Kluba študentov Dravinjske doline

»Za učno pomoč sem se odločila, ker rada pomagam  in delim znanje. Upam, da bo moja participacija vsaj malo ublažila posledice trenutne neprijetne situacije, ki pesti svet. Želim, da bi se več ljudi odločilo pomagati, ker otrok, ki potrebujejo dodatno razlago, ne manjka. Ob nudenju pomoči se počutim dobro, saj rada pomagam drugim in ob tem tudi uživam.« Marta Frasz, prostovoljka MCDD

»Za učno pomoč sem se odločila, ker se zavedam, da je učenje lahko velik izziv. Še posebej sedaj, ko otroci nimajo pouka v šoli, ampak na daljavo. To lahko prinese nerazumevanje snovi, in ker se zavedam, da so učitelji preobremenjeni, sem želela priskočiti na pomoč kolikor lahko. Vesela sem, da lahko vsaj malo prispevam k znanju in olajšam učenje učencem in dijakom.« neimenovana prostovoljka MCDD

»Za učno pomoč sem izvedela preko taborniške organizacije v Slovenskih Konjicah, kjer smo mnenja, da lahko vsak kakšno uro na teden nameni pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Mislim, da je to odlična priložnost, da v teh karantenskih časih mladi stopimo skupaj in si med seboj pomagamo, hkrati pa navežemo nove stike. Zelo sem vesela, ko vidim, da otroci snov po uri bolje razumejo in da imajo korist od učne pomoči.« Veronika Petelinšek, članica Društva tabornikov Rod belega konja

»Za učno pomoč sem se odločila, ker rada pomagam in delim svoje znanje. Hkrati pa tudi sama ponavljam snov in s tem svoje znanje utrjujem. Šolanje na daljavo je zahtevo, še posebej za tiste, ki imajo že v šoli težave z učenjem. Všeč mi je, da lahko izvajam učno pomoč, saj se vedno počutim dobro, ko pomagam ostalim.« Katarina Kovačič, dijakinja Gimnazije Slovenske Konjice

»Za učno pomoč sem se odločila primarno zato, ker mi veliko pomeni, da lahko komu priskočim na pomoč, še posebej v teh časih, ko smo vsi v stiski. Kvalitetno znanje je dobra popotnica za v svet, zato me veseli, da lahko komu pomagam h kvalitetnejšemu znanju.« Sara Brglez, članica Kluba študentov Dravinjske doline

»Za sodelovanje pri učni pomoči sem se odločila, ker menim, da je znanje dobra popotnica za življenje. Z veseljem delim znanje, ki sem ga pridobila na Gimnaziji Slovenske Konjice. Lep občutek je, ko nekomu pomagaš doseči njegov cilj.« Ajda Kangler, študentka Fakultete za naravoslovje in matematiko

»Krog znanja je izjemna priložnost, da vračamo družbi. Učna pomoč in prenos znanja sta vedno zaželena. Hvaležna in vesela sem, da lahko pripomorem temu projektu.« Ula Vipotnik, dijakinja II. gimnazije Maribor

Za vse izvajalke učne pomoči smo najprej izvedli krajše usposabljanje, na katerem so bile predstavljene osnove pedagoškega dela in podani namigi za učinkovitost učne pomoči. Vzporedno s pripravo izvajalk na izvajanje učne pomoči smo vzpostavili sodelovanje z vsemi osnovnimi šolami in srednjo šolo v občini Slovenske Konjice. Na podlagi praks v drugih mladinskih centrih javnega poziva za polnjenje prostih učnih mest nismo objavili, ampak smo se odločili, da bo ta zapolnjeval glede na strokovno in avtonomno odločitev posamezne šole.

Spletno učno pomoč smo s pomočjo aplikacije Zoom, pričeli izvajati v drugi polovici januarja, od ponedeljka do petka od 14. do 17. ure. Posamezni termin učne pomoči traja 30 minut po osebi. Da je učna pomoč čim bolj učinkovita, smo vzpostavili posebni e-poštni naslov, kamor starši, otroci ali mladi, ki koristijo učno pomoč, pravočasno pošljejo vsebino ali gradivo za učno pomoč. Izvajalke učne pomoči se na ta način lahko predhodno ustrezno pripravijo.

Prosta učna mesta se polnijo postopoma. Do danes učno pomoč koristi 21 otrok in mladih. Do konca februarja je bilo izvedenih 50 ur učne pomoči v matematiki, fiziki, slovenščini, angleščini, sociologiji, biologiji in pri kemiji. Tehnično podporo pri razporejanju izvajalk in oseb, ki koristijo učno pomoč, v spletne individualne sobe nudijo še tri mladi osebe.

Konec januarja smo z izvajalkami učne pomoči izvedli prvo supervizijsko srečanje. Na tem smo pregledali_e, če je učna pomoč dobro zastavljena v tehničnem in vsebinskem smislu. Izvajalke so poročale, da pri izvajanju učne pomoči nimajo nobenih izzivov, le da je 30 min včasih premalo. Skupaj so pričele snovati tudi etični kodeks za izvajalce in izvajalke učne pomoči, ker tega doslej pri nas še ni bilo. Izpostavile so, da je za osebo, ki nudi učno pomoč pomembno, da spoštuje drugo osebo, da je dostopna in pripravljena odgovoriti na morebitna vprašanja, da ne podcenjuje osebe, ki koristi učno pomoč in da jo spodbuja, če ne razume snovi ob prvi razlagi, je potrpežljiva, ni žaljiva ter da pazi na primeren mentorski odnos. Glede same izkušnje nudenja učne pomoči so ugotovile, da jim otroci in mladi lažje povedo, česa ne razumejo in se ne sramujejo vprašati za dodatna pojasnila. Ocenjujejo, da je to zato, ker pri nudenju učne pomoči ni strahu iz naslova ocenjevanja znanja in hkrati zato, ker med izvajalkami in osebami, ki koristijo učno pomoč, ni velike razlike v letih. V praksi mladinskega dela velja, da ima največje učinke na različnih področjih tega ravno medvrstniško sodelovanje. Na superviziji so si izvajalke medsebojno še izmenjale namige za čim bolj učinkovit učni odnos in dobre učne rezultate.

Dve mladi osebi, ki koristita učno pomoč, sta podali sledečo povratno informacijo:

»Z učno pomočjo sem zelo zadovoljna. Všeč mi je, da mi snov razlaga moja vrstnica, saj sem ob tem bolj sproščena.«

 »Spletna učna pomoč mi zelo pomaga, še posebej, ker nisem iz Slovenije in mi jezik ne gre najboljše. Tako imam priložnost, da ponovim in bolje razumem snov. Če ima kdo kakršnekoli težave pri razumevanju nekega predmeta, je učna pomoč odlična rešitev zanj. Vse pohvale!«

V nadaljevanju bomo, ko bomo zapolnili vsa prosta učna mesta, po potrebi še razširili mrežo izvajalk in izvajalcev učne pomoči in dobro prakso razširil še v druge občine, ki bi jo želele vzpostaviti. Ostajamo odločeni, da se bomo še naprej čim hitreje, po naših najboljših močeh in učinkovito odzivali na vse izzive in potrebe, ki se bodo pojavile pri mladih in drugih generacijah v družbi. Pri tem se bomo povezovali, tako kot doslej, z različnimi sektorji in organizacijami z namenom doseganja pozitivnega družbenega učinka.