Kreaktor kreaktivni laboratorij

Programski steber Kreaktor je namenjen mladim za krepitev zaposlitvenih kompetenc in inkubiranje delovnih mest za mlade v co-working skupnosti.

Aktivnosti zajemajo različna področja: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih ter podporno okolje za socialno podjetništvo in zadružništvo.

Aktivnosti potekajo na različnih ravneh in sicer zaposlovanja v programu javnih del, ter preko programov, ki jih izvajamo v sklopu mladinskega centra, različne delavnice, predavanja, posveti in delovne akcije.

Delujemo lokalno in nacionalno.

Zadnje objave

Patriot je nazaj

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) in Mladinska zadruga Kreaktor sta predstavila adaptirane prostore prireditvenega centra ...
Preberi

Revitalizacija trške hiše v Vitanju

Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Preberi več ...
Preberi

Javna razgrnitev projektov

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Staro mestno jedro Slovenskih ...
Preberi