Mladinski arhitekturni natečaj, odprte prijave


Podrobnosti dogodka


Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije. S projektom mladim pomaga do prvih delovnih izkušenj na področju arhitekture in oblikovanja s strokovnim mentorstvom. S tem namenom objavlja prosta mesta za sodelovanje pri Mladinskemu arhitekturnemu natečaju (MAN). 

Predmet MAN:

Priprava idejnega projekta za prenovo obstoječe trške hiše v lokalni skupnosti Vitanje v objekt za večnamenske dejavnosti društev in namestitvene enote razpršenega hotela.

Zbiranje prijav:

Prijave in dodatna vprašanja zbiramo do ponedeljka, 7. aprila 2017, na mail anita.kracun@mcdd.si ali telefon 051 308 500.

Datum izvajanja:

Prva aktivnost MAN se bo odvila v petek, 14. aprila 2017, ob 9. uri (trajala bo predvidoma do 17. ure) v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline (Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice). Delovne aktivnosti se bodo izvajale do konca junija 2017.  Več o projektu na povezavi: Mladinski arhitekturni natečaj

Udeležba je brezplačna.