Brezplačne delavnice Creative Labs za vključevanje prekarcev


Podrobnosti dogodka


Združenje Socialna ekonomija Slovenije izvaja transnacionalni projekt z naslovom »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« MGRT ESS, ki predvideva aktivacijo in socialno vključenost ciljne skupine prekarnih delavcev.

Za izvedbo aktivnosti je predvidena nova pravno organizacijska oblika zadruge z uporabo visokotehnološkega orodja – blockchain platforme za podporo aktivaciji, dostopu na trg in dostopu do storitev za prekarce / prekarne delavce, ki jih zanje lahko izvaja zadruga in ki jih v fazi dostopa do trga najbolj potrebujejo. Za te namene se ustanavlja zadruga Odgovorni ustvarjalci z.b.o. so.p. s sedežem v Mariboru. V okviru projekta bodo izvedena brezplačna usposabljanja iz naslednjih področij:

Najmanj 4 brezplačne kreativne delavnice (laboratorijski koncept) za oblikovanje projektnih ekip, z namenom razvoja inovativnih idej, krepitve kompetenc in opolnomočenje mikro, samostojnih podjetnikov ter samozaposlenih v kulturnih in kreativnih industrijah za vstop na trg ter posameznikov za dostop do trga dela, predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja;

 

Predvideni termini in lokacije delavnic, ki bodo potekale med 17. in 20. uro:

 Na brezplačne delavnice se prijavite na tej povezavi !

Več o dogodku najdete tukaj.