Ko roke spregovorijo

V sodelovanju z Medobčinskim društvom gluhih in Naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče izvajamo spletni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika. Tečaj vodi Marija Koser, tolmačica slovenskega znakovnega jezika z dolgoletnim stažem. Pod njenim mentorstvom udeleženke spoznavajo različne poti komunikacije gluhih in naglušnih, kot so kretnja, obrazna mimika in telesna govorica. Učijo se osnovnih kretenj, posebnosti znakovnega jezika, o razlikah v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo.

»Za tečaj sem se odločila, ker me je znakovni jezik vedno zanimal. Znanje znakovnega jezika pa mi bo prišlo prav tudi pri študiju inkluzivne pedagogike in kasneje pri mojem delu z otroki s posebnimi potrebami,« nam povedala udeleženka.