»Krog znanja je izjemna priložnost, da vračamo družbi«

V sklopu programa Regionalnega stičišča nevladnih organizacij savinjske regije Novus, ki je financiran s strani Sklada za nevladne organizacije, med drugim vzpostavljamo tudi partnerske mreže za reševanje različnih, aktualnih družbenih potreb. V preteklem letu smo pregledali prakse izvajanja spletne učne pomoči pri drugih mladinskih centrih, ki so jo vzpostavili.

Preberi več

Seznam javnih naročil 2020

V skladu z 21. členom ZJN, objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti opisanih v členu ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, z opisom predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.