Kam s turisti v Slovenskih Konjicah?

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP).

V sklopu projekta mladi arhitekti in oblikovalci pridobivajo delovne izkušnje na konkretnem projektu. V Slovenskih Konjicah se pojavlja problem namestitve turistov, ki jih pot zanese v vinorodni okoliš Škalc. Teh namestitev v samem centru trenutno ni. Ta problem rešujejo člani mladinske kreativne skupnosti, ki snujejo idejne rešitve v obliki mladinskega centra s hostlom. Med njimi sta tudi dva mlada arhitekta Gregor Vida in Jaka Potočnik, ki sta se problema na lokaciji lotila celostno in bosta z izdelanim načrtom ponudila lokalni skupnosti logično arhitekturno rešitev. (A. K.)