Izmenjava dobrih praks

V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) so tekom let razvili veliko modelov neformalnega izobraževanja mladih.

To je prepoznala tudi Mreža MaMa, ki je MCDD povabila k vključitvi v mednarodni projekt »Youth workers academy«, v okviru programa Erasmus+. V projektu sodelujejo še organizacije iz Turčije, Romunije in Hrvaške. Rezultat projekta bo tudi priročnik izobraževanih modelov na teme gluha in naglušna mladina, ruralna in LGBT+ mladina. Pretekli teden je potekalo srečanje organizacij v Ljubljani in Celju, kjer so se predstavila različna slovenska društva in organizacije. MCDD bo v sodelovanju z Društvom Škuc pripravil model na temo informiranja o LGBT+ skupnosti. (K. K.)