Gostili že četrto skupino

Gostili smo že četrto skupino udeleženk projekta Socialna aktivacija albansko govorečih žensk, ki ga izvaja Ljudska univerza Celje. Strokovna sodelavka programa Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus, Karmen Kukovič, in strokovna sodelavka projekta Socio – večgeneracijski center, Nina Kovačič, sta jim predstavili delovanje in aktivnosti MCDD-ja. Udeleženke so se preizkusile tudi v vaji za urjenje spomina. Obisk je potekal v sklopu spoznavanja organizacij v lokalnem okolju, saj je namen projekta udeleženke čim bolj opolnomočiti in osamosvojiti v njihovem vsakdanjem življenju.