Erasmus+ navdušuje tudi starejše

Konec junija smo se z Zavodom za šport Slovenske Konjice udeležili_e še zadnje aktivnosti v projektu ‘Healthy life, happy life for 60+ seniors’. V mestu Gdansk na Poljskem so se Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport, naš mladinski delavec, Aleš Sušak, in Silva Ribič, članica Društva upokojencev Slovenske Konjice, srečali_e s partnerji, prostovoljci_kami in starostniki_cami iz Poljske, Turčije in Litve. Pregledali_e so rezultate in učinke projekta. Vključeni_e starostniki_ce in prostovoljci_ke so se strinjali_e, da je projekt dosegel zastavljene cilje in da si želijo še več podobnih mednarodnih priložnosti za starejše. Projekt je bil sofinanciran v programu Erasmus+: Sport.