Delali bodo spremembe

Mladinski center Dravinjske doline je postal partner v dvoletnem mednarodnem projektu »Start the change« (prevod Naredi spremembo).

Gre za prenos dobe prakse iz Hrvaške in sicer na temo spodbujanja razvoja prostovoljstva na osnovnih in srednjih šolah z namenom preprečevanja radikalizacije v družbi. V projektu sodelujeta še organizaciji iz Palerma, Sicilije in Londona, Anglije. V tem šolskem letu bodo na 10-ih šolah izvedeni intervjuji s skupinami otrok oziroma mladih, ki bodo podlaga za pripravo prostovoljskih projektov v naslednjem šolskem letu. Gre za pristop strukturiranega dialoga, kar pomeni »od spodaj navzgor«. (K. K.)