Socio VGC

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) se je skupaj z Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina pridružil projektu »SOCIO – VEČGENERACIJSKI CENTER« (Socio VGC), ki ga vodi Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje. Kot pridruženi partnerki projekta sodelujeta tudi Občina Zreče in Občina Slovenske Konjice.

Read moreSocio VGC

Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS

MCDD je tudi partner pri projektu »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS«, ki je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev. Projekt bo trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske … Read moreRegionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS