Anketa o zadovoljstvu informiranja

Regionalno stičišče NVO savinjske regije v želji po dobrem sodelovanju, naproša vse uporabnike za izpolnitev kratke ankete, ki govori o informiranosti uporabnikov.  Z odgovori bodo lahko dobili najbolj realno sliko o trenutnem stanju v okolju.

Anketo najdete tukaj.

Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo.