Albanke na obisku

Gostili smo skupino žensk, ki so vključene v projekt Socialna aktivacija albanskih žensk. Projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad, izvaja Ljudska univerza Celje. Program poleg učenja jezika in spoznavanja kulture zajema tudi spoznavanje inštitucij v lokalnem okolju, saj je namen vključene čim bolj opolnomočiti in osamosvojiti v njihovem vsakdanjem življenju. Vključenim smo se tako predstavili z aktivnostmi projekta Socio – večgeneracijski center in Šolami kreativnosti. S svojimi aktivnostmi in izdelki so se predstavile tudi članice ročno-delske skupine Spominčice Društva upokojencev Slovenske Konjice.