Strateško partnerstvo Mreža

V savinjski regiji smo s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo vzpostavili strateško partnerstvo Mreža. Sestavljajmo ga Mladinski center Dravinjske doline, Zavod Vozim iz Celja in Društvo Novus, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje ter Zavod Uspešen.si iz Velenja. Aktivnosti Mreže pokrivajo ranljive ciljne skupine – mlade, starejše, invalide, brezposelne, neaktivne, družine in socialno ogrožene. Predstavnice partnerjev smo se po dveh mesecih izvajanja aktivnosti srečale na prvem evalvacijskem srečanju, kjer smo se dogovorile za prvo usposabljanje in senčenje za prenos dobrih praks med okolji.

»Glede na zelo učinkovite, razvite aktivnosti posameznih partnerjev, pričakujemo, da se bodo v naslednjih letih na podlagi prenosa dobrih praks v okolja partnerjev opolnomočile različne ranljive ciljne skupine«, je po srečanju dejala Karmen Kukovič iz MCDD.