Mesec: december 2017

Domov / 2017 / december
Razpis za direktorja (m/ž) zavoda Mladinski center Dravinjske doline

Razpis za direktorja (m/ž) zavoda Mladinski center Dravinjske doline

Svet zavoda Mladinskega centra Dravinjske doline, na podlagi 17. člena Statuta Mladinskega centra
Dravinjske doline in sklepom s 1. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Dravinjske doline z dne
27. 12. 2017, objavlja javni razpis za mesto direktorja Mladinskega centra Dravinjske doline.

Kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) morajo oddati vlogo v 8 dneh od objave tega razpisa.
K pisni vlogi morajo kandidati predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev v izvirniku ali v overjenem
prepisu.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje, določene s statutom zavoda Mladinski center
Dravinjske doline:

  • VII. stopnja izobrazbe in vsaj dve leti delovnih izkušenj ali V. stopnja izobrazbe in vsaj 5 let
    izkušenj pri delu v študentskih ali mladinskih organizacijah,
  • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • managerska znanja in veščine,
  • aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.4

Zaželeno je, da kandidat k prijavi predloži tudi vizijo razvoja zavoda Mladinski center Dravinjske
doline. Čas, za katerega bo imenovan direktor zavoda Mladinski center Dravinjske doline, je mandat direktorja,
ki traja štiri (4) leta.

Vlogo je potrebno oddati osebno v tajništvu MCDD ali priporočeno po pošti na naslov: Mladinski
center Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom Razpis direktor –
ne odpiraj.

Neizbrani kandidati bodo v roku trideset (30) dni prejeli obvestilo o izboru ter oddano vlogo na naslov
svojega stalnega prebivališča.

Slovenske Konjice, 28. 12. 2017

Svet zavoda MCDD
Jernej Štromajer, predsednik

Mladi se povezujejo

Mladi se povezujejo

»Področje grafičnega oblikovanja ne obvladam popolnoma, vendar mi je všeč, da so v skupini tudi grafični oblikovalci in oblikovalke. Vidim, da imajo veliko znanja, zato upam, da bom od njih pridobila kakšen dober nasvet glede oblikovanja svojega portfolia,«

pravi krajinska arhitektka, ki je vključena v projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Projekt MKP izvaja Mladinski center Dravinjske doline. Vanj so vključeni mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja, ki se združujejo v mladinsko kreativno skupnost. Tedensko se izvajajo delavnice, kjer mladi izdelujejo idejno zasnovo manjšega mobilnega gostinskega lokala, ki bo umeščen ob nabrežju reke Savinje, območje Mestne plaže Celje ter celostno grafično podobo tega. Mladi se na tak način povezujejo in delijo svoja znanja ter tako pridobivajo delovne izkušnje in reference. Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (A. K.)

Mladi med sabo sodelujejo in se povezujejo.

Iz tišine v svobodo

Iz tišine v svobodo

»S pripravo del za fotografsko razstavo sem sprva težko, potem pa pogumno stopila iz svojega območja udobja,« je povzela Mia Crnič ob otvoritvi fotografske razstave »Iz tišine v svobodo«.

Razstava je na ogled v razstaviščnem prostoru prireditvenega centra Patriot. Avtorica predstavlja niz sedmih fotografij, preko katerih je upodobljena avtobiografska izpoved v obliki avtoportretov. Prvi del razstave v črno-beli izrazni tehniki kaže brezupno stanje, nemoč, ujetost, soočenje s strahovi in umik v samoto. Simbol ujetosti kaže tudi izbira zaprtih in intimnih prostorov, kjer se posameznik lahko zapre za vrati in umakne v samoto ter tišino.

V drugem delu sledi »preporod«. Ta je prikazan z izbiro odprtega tipa prostora in dodajanjem barve v izraznost fotografije. »Preporod« skuša pokazati osvoboditev uma in telesa – kakor oklep strahov, ki ga odvržeš, zadihaš in zaživiš.

Vir: MCDD in Mia Crnič

Foto: MCDD