Mesec: marec 2016

Domov / 2016 / marec
MCDD kot stičišče NVO za mlade v Savinjski regiji

MCDD kot stičišče NVO za mlade v Savinjski regiji

V preteklem tednu je v prostorih Društva NOVUS, v Velenju potekala novinarska konferenca, na kateri sta dr. Selma Filipančič Jenko, predsednica in zastopnica Društva NOVUS, in Snježana Lekić, vodja projekta, predstavili projekt Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS (v nadaljevanju Regionalno stičišče). Nosilec projekta, ki bo trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019, je Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, partner projekta pa MCDD Slovenske Konjice, so.p..

 

Regionalno stičišče je osrednja točka za vse nevladne organizacije v Savinjski regiji s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja, zagovorništva na lokalni in regionalni ravni ter zagotavljanja strokovne podpore za delovanje in razvoj NVO. S tem namenom bo okrepljeno tudi sodelovanje med različnimi sektorji in vpeljani bodo trajni mehanizmi vključevanja NVO v procese priprave in izvajanja lokalnih in regionalnih politik ter seveda izboljšan položaj in pogoji za delovanje NVO sektorja.

V naslednjih 4. letih bodo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in na podlagi analize potreb bo spodbujan razvoj novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje. Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015 – 2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Financira ga Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad.

tiskovna.jpg

MCDD bo prenašal dobre prakse s področja mladine širom Savinjske regije.DSC_0008 (Medium) tiskovna

Klub MaMa

Klub MaMa

Mladinska mreža MaMa je v Mariboru organizirala prvi Klub MaMa v letu 2016. Zbralo se je okoli 40 predstavnikov_ic iz 30. različnih mladinskih centrov, med drugimi tudi iz Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD). Seznanili_e so se s prihajajočimi projekti in usposabljanji, ki jih za mladinske delavce_ke organizira Mreža MaMa in s prihajajočimi projekti nove evropske finančne perspektive. Neža Pavlič je prisotnim predstavila tudi načrtovane aktivnosti v projektu Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo.

Na Zboru Kluba MaMa je mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa, predstavila letno poročilo leta 2015 in delovni načrt leta 2016. Vsebinsko sta bili obe predstavitvi s strani članic Mreže MaMa sprejeti. Člani_ce so izglasovali_e tudi 2 novi predstavnici v Svet Zavoda. Izbrani sta bili Neža Pavlič (MCDD) in Sonja Majcen iz Celjskega mladinskega centra.

 

Vir in foto: Mreža MaMaklub mama babike

Projekt Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci v Občini Slovenske Konjice kot model dobre prakse za EU

Projekt Najdi pot v lokalno skupnost – Mladi odločevalci v Občini Slovenske Konjice kot model dobre prakse za EU

Statistike in javno mnenje v preteklih letih odražajo zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo splošne javnosti nad delom občin, splošno kritiziranje ter mnenje, da se v občinskih sferah ne dela nič ali pa zelo malo. Naše raziskave so pokazale, da večina prebivalstva (predvsem mladih) takšno mnenje izraža predvsem iz dejstva, da jim delo občin nikoli dejansko ni bilo predstavljeno, torej nepoznavanje.

V Mladinskem centru Dravinjske doline smo pripravili inovativno metodo demonstriranja modelov demokracije in delovanja občinske uprave mladim. Projekt imenujemo »MLADI ODLOČEVALCI«. Mladim želimo z udeležbo v projektu dati možnost, da se sami preizkusijo pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v vaši lokalni skupnosti in jim tako dati voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so tudi oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam.

Namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje in delovne procese občine,  hkrati pa se v njih tudi aktivno vključijo in tako smo jim v prvih mesecih letošnjega leta z udeležbo v projektu dali možnost, da so se sami preizkusili pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti in jim tako vlili voljo in pogum, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so predvsem oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam. Poleg predstavitve predstavniške demokracije na lokalni ravni, smo mladim omogočili sodelovanje v procesih odločanja ter zamenjavo njihove vloge uporabnikov v izvajalce demokracije v lokalni skupnosti. Preko delavnic in srečanj na katerih smo simulirali delovanje občinske uprave in občinskega sveta, so tako mladi sami izločili tisti problem in tisto rešitev, ki se jim zdi najbolj potrebna ukrepanja ter jo s pomočjo znanj, ki so jih pridobili v sklopu projekta z obiski na občini, občinskih odborih, občinskem svetu in drugih telesih, spoznali in jo lahko prenesejo v resničnost. Tekom projekta so mladi spoznali tudi Evropski parlament, njegov namen ter vpliv na življenje mladih.

Tokrat se je projekt odločil finančno podpreti evropski poslanec, g. Franc Bogovič (SLS/EPP), ki podpira pridobivanje znanj in izobraževanje mladih in je tudi s tem razlogom podprl idejo. »Ponosen sem, da je MCDD vključil dijake in študente v projekt pridobivanja neposrednih izkušenj, kako upravljati in voditi državo, uporabiti diplomatsko – politično noto, odločati ter kako prevzemati za odločitve tudi osebno odgovornost,« je ob zaključku večmesečnega projekta ob simulaciji seje občinskega sveta dejal Bogovič.

Tako župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek kot evropski poslanec Franc Bogovič sta se strinjala, da je vsekakor ta model primeren za širše slovensko okolje ter ga kot model dobre prakse velja ponuditi v promocijo vsem državam članicam Evropske unije.

Neža Pavlič, direktorica MCDD je na simulaciji občinskega sveta Občine Slovenske Konjice kot v. d.  županje povedala, da bodo predstavili ideje, ki so njim najbližje in jim prinesejo največ. Predlogi mladih so šli v smeri spodbujanja druženja mladih, oživljanje dogajanja na bazenu, organiziranja kulturnih in športnih dogodkov in iskanje načinov, kako zagotoviti sredstva za kakovostnejše življenje mladih z njihovim vključevanjem v družbeno življenje Občine Slovenske Konjice. Ponudili so pripravljenost, da pomagajo sami z vložkom lastnega dela, znanja in svežih idej. V razpravi so mladi kar tekmovali v podpori svojim predlogom in z vprašanji skušali izvleči iz svojih kolegov čim večjo argumentacijo, zakaj bi ravno njihov predlog podprli.

Glasovanje je prineslo izenačen rezultat. Povezanost med mladimi je pokazala, da je pomembno, da mladi podprejo projekt drug drugega, kot tudi željo, da se izglasujejo vsi projekti. Na koncu je zmagala ideja Črno-beli pod svobodnim soncem.

Projekt je delno financiran tudi iz projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo.MLADI ODLOČEVALCI

Mladi o medkulturnosti

Mladi o medkulturnosti

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v Celjskem mladinskem centru izvedel 11 – dnevno mednarodno usposabljanje »HOID«, na katerem je udeležene iz 8. evropskih držav usposobil za izvajanje Uric medkulturnega dialoga. Izobraževalne modele je MCDD razvil v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD). Na usposabljanju so imeli_e udeleženi_e tudi možnost diskusije s predstavniki_cami kulturnih in etničnih manjšin na teme LGBTQI, romska in muslimanska kultura ter migracije. Sodelovali_e so: Jasmina Ahmetaj iz Terne Roma, Faila Pašić Bišić iz Društva UP, Mitja Blažič iz Društva Legebitra, in nepovezana aktivista iz vrst imigrantov_k Hazbije Bytyqi ter Daniel Gliserino Huaman Quispe. Udeleženi_e so na usposabljanju pripravili_e tudi nove modele na temo beguncev. Usposabljanje je bilo financirano v programu Erasmus+, ki ga izvaja Evropska komisija.

Vir in foto: MCDDMLADI O MEDK. SLIKA 1.jpg SLIKA 2