Mesec: januar 2015

Domov / 2015 / januar
Krog znanja

Krog znanja

Mladinski center Dravinjske doline je zasebni zavod in socialno podjetje, ki na področju mladine deluje v lokalnem okolju, že od leta 1999. V programskem stebru »mladinski center« pripravljamo aktivnosti za mlade, predvsem pa je naš cilj, da mlade aktiviramo in spodbujamo k izvajanju lastnih aktivnosti.

 

Tako smo se v letu 2015 odločili, da pripravimo novo aktivnost. Osnova aktivnosti je predajanje znanj ali po domače »inštrukcije«. Gre za odličen model tako imenovanega “peer-to-peer” izobraževanja, ki bo mladim v lokalnem okolju prineslo mnogo koristi.
Glavni cilji projekta so naslednji:

– aktivirati mlade in krepiti njihove zaposlitvene kompetence (priprava inštrukcij)

– mladim, ki potrebujejo učno pomoč, le to brezplačno ponuditi

– zapolniti prostore mladinskega centra v času, ko ta sameva

 

 

Preko projekta pričakujemo večjo prepoznavnost mladinskega centra v lokalnem okolju, posledično višjo informiranost mladih o ostalih aktivnostih Mladinskega centra Dravinjske doline in predvsem aktivacijo mladih.

K udeležbi vabljeni vsi, ki vsaj nekaj časa preživljate v lokalnem okolju Slovenskih Konjic, Zreč, Vitanja, Oplotnice in okolice!

Prijavite se lahko tukaj.

Konferenca v Franciji

Konferenca v Franciji

Seminar Final DestY-E-Nation (Strasbourg, Francija, 26. – 30. november 2014)

Final DestY-E-Nation je bil tretji in zaključni del projekta ItinirarY-E-N, ustvarjenega z namenom, da bi mladi začeli govoriti o pojmih socialne izključenosti in vključenosti, in skupaj ustvarjali družbo, kjer se vsak posameznik počuti vključenega. To pomeni, da smo stremeli za svetom, kjer vsak mlad človek živi v okolju, ki mu dopušča svobodno izražanje svojega mnenja in svojih idej, ne glede na dejavnike, kot so rasa, spol, spolna usmerjenost, morebitna invalidnost ali druge bolezni…

2014-11-28 14.44.32

V začetku avgusta sem se udeležila druge pripravljalne konference v Gdansku na Poljskem (prva je bila spomladi v Armeniji), kjer smo se seznanili s teoretičnimi pojmi in metodami. Kratek, ampak intenziven seminar v Strasbourgu, kjer smo bili nastanjeni na navdihujoči lokaciji nasproti Evropskega parlamenta, pa je bil namenjen konkretnim dejanjem, pogovorom z evropskimi poslanci in drugimi visokimi uradniki Evropske Unije, in izmenjavi učinkovitih praks za delo z mladimi ljudmi.

Kljub temu, da sem bila med mešano družbo udeležencev iz dvanajstih držav ena izmed najmlajših in najmanj izkušenih na področju dela z mladino, je bilo okolje v Evropskem mladinskem centru odprto za ideje vsakega udeleženca. Poleg veliko praktičnega znanja o socialni izključenosti in vključenosti, sem se naučila ogromno o delovanju evropskih organov, možnostmi mladih za zaposlitev v Strasbourgu in konkretnih problemih izključenosti mladih tako v Franciji kot v celotni Evropski Uniji. Obiskali smo, na primer, nevladno organizacijo La Station, ki si prizadeva za pravice homoseksualcev in transseksualnih oseb. Konkretni problemi gejev in lezbijk, za razrešitev katerih se prostovoljci v La Station borijo, so me pretresli in obenem navdihnili, da se tudi sama začnem prostovoljno udejstvovati na področju zatiranih socialnih skupin. Na družbene probleme ne bi smeli gledati tako splošno, ampak je pomembno, da se osredotočimo na posamezne probleme.

Nadaljuj >>

Vključujemo!

Vključujemo!

Youth Express Network je mreža partnerskih organizacij, socialnih delavcev in mladih, ki si prizadeva za socialno vključenost mladih na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju. Ena izmed osrednjih aktivnosti, s katero YEN širi svoj vpliv in zavest o omenjeni temi, je organizacija neformalnih izobraževanj. Seminar Final DestY-E-Nation je bil zadnja postaja v nizu projekta ItinerarY-E-N, na ta, simbolni vlak na poti do socialne vključenosti pa sem vstopila tudi sama v novembru 2014, na lepi lokaciji European Youth Centra v Strasbourgu.

yen1Najprej je sledila evalvacija prejšnjih dveh srečanj, ki sta potekali v Armeniji in na Poljskem. Debatirali smo o tem, kako najbolje definirati pojem socialne vključenosti in prišli do zaključka, da je sprejemljivo definicijo težko najti, saj je le-ta lahko izključujoča, zato se je bolje osredotočiti na nudenje dejanske pomoči mladim, ki jim je zaradi določenih faktorjev, kot so etnična pripadnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost, preprečeno celovito uživanje pravic. Vsak je predstavil tudi svojo osebno pot, povezano s prizadevanjem za socialno vključenost, in nastal je lep mozaik naših zgodb.

Nadaljuj >>